Meditatieve yoga Utrecht

 

"Het is geen kwestie van worden maar van Zijn. Als je de vrede van het Zelf hebt gevonden zal die zich moeiteloos uitstrekken naar het persoonlijke vlak".

Ramana Maharshi

 

Meditatieve yoga

Het woord yoga is afkomstig uit het Sanskriet (oude Indiase taal) en betekent letterlijk vertaald: concentreren van aandacht, verenigen.

Yoga is een oorspronkelijk Hindoeïstische filosofie die leert om door middel van verschillende ingangen (bijvoorbeeld jnana yoga (inzicht), bhaktiyoga (overgave aan de Bron), rajayoga (naar binnen gerichte concentratie) waar ook hatha yoga  (fysieke oefeningen) een onderdeel van is ), de geest, het lichaam en gevoel te verenigen, met het doel voorbij  de dualiteit van het denken te gaan en zo meer de heelheid in jezelf en uiteindelijk je goddelijke essentie te gaan ervaren.

Met meditatieve yoga op pad naar bewustwording

Meditatieve yoga

Je kunt je met behulp van meditatieve yoga steeds meer bewust worden van alle lagen (fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel/energetisch) in jezelf.  Hoofd, hart en lichaam zullen geleidelijk aan een eenheid gaan vormen en minder een eigen leven leiden. Door je te verbinden met je innerlijke wereld zul je je daar niet meer van afgescheiden voelen, waardoor er ook meer verbinding ontstaat met de wereld om je heen en het grote universum.

Je zal je ook bewust gaan worden van alle automatismen, overlevingsmechanismes en patronen die wij erfelijk en vanuit onze opvoeding hebben meegekregen. Door meditatieve yoga te beoefenen kunnen oude onderdrukte spanningen,  weerstanden, emoties en overtuigingen naar boven komen. Wanneer en in welke mate dat zal gebeuren hangt oa af van wat er in het onbewuste, je celgeheugen is opgeslagen.

Ieder mens heeft een ander karma (wet van oorzaak en gevolg) en heeft zodoende andere dingen uit te werken. Voor veel mensen geldt dat de weg naar binnen niet altijd zo makkelijk is en met vallen en opstaan gepaard gaat. Ons denken ( de "mind") is heel krachtig en heeft van nature een naar buiten gerichte focus, de wereld van projecties en dualiteit. Het vraagt veel toewijding en oefening om deze focus te verleggen naar binnen toe, je Zelf.

Wat mij op mijn pad van bewustwording erg inspireert is het beseffen dat je altijd al dat Zelf, die eenheid bent, wat je ook doet of denkt. Juist dat doen en denken en de oordelen die daaraan gekoppeld zijn, belemmeren je er te Zijn. Het gaat er om dat je je niet meer met al deze overlevingsmechanismes die in ons denken en ons hele systeem aanwezig zijn identificeert.

Intuïtief te weten dat je Bent, in het hier en nu.

Lessen meditatieve yoga in Utrecht

De nadruk in de les meditatieve yoga in onze praktijk in Utrecht ligt op geleide meditaties die gericht zijn op het bewust worden van je denken met alle overtuigingen, projecties en patronen. Het gaan ervaren van de spanningen die dit je geeft in alle lagen en het zonder oordeel hier naar leren kijken waardoor je meer je essentie kunt gaan voelen en vrijer in het leven komt te staan.

Tijdens de lessen meditatieve yoga zingen we ook een mantra, doen hatha yoga oefeningen en pranayama (ademhaling).

Vanaf januari 2019 is er in het yogagroepje van dinsdagavond plaats. De les is 1x per maand van 19.30-21.00 

De kosten zijn € 12,50 per les.