Over mij: Savita Dieleman


In mijn werk als fysiotherapeute kwam ik in aanraking met allerlei mensen met uiteenlopende klachten. Al gauw werd mijn belangstelling gewekt voor de vaak dieper gelegen oorzaken hiervan.

Om hierin meer inzicht te ontwikkelen, heb ik in de loop van de jaren verschillende opleidingen gedaan.Zoals yoga/meditatie, craniotherapie, biodynamische craniotherapie, intuïtieve ontwikkeling en essentiecoaching. Ook volgde ik een opleiding voor yogadocent en ontwikkelde ik me verder in meditatie bij Dr. Sharma uit India. 

Deze opleidingen/trainingen hebben bijgedragen aan verdieping van mijzelf en hebben me meer in verbinding gebracht met de subtiele innerlijke wereld. Ik werd me er steeds bewuster van dat materie en energie in elkaars verlengde liggen en een eenheid vormen. Het laagje voor laagje bewustworden van de patronen die vanuit de drang tot overleven zijn ontstaan. De weerstanden die dit oproept kan ik steeds meer gaan aanvaarden, mijn hart ervoor openen om vervolgens te kunnen loslaten en tranformeren. Steeds meer te kunnen ZIJN.In mijn werk heb ik de intentie om met mensen, samen vanuit acceptatie en zonder oordeel, weer verbinding te maken met de onbewuste patronen die in het celgeheugen zitten, waardoor de energie beter kan gaan stromen. Je hart bevrijden van alle ballast en imprints uit het verleden zodat er ruimte kan ontstaan voor de eigen geneeskracht die ieder mens bij zich draagt.

Meestal gebruik ik de craniotherapie als eerste ingang, omdat het direct energetisch in verschillende lagen kan doorwerken. 
Bij veel behandelingen maak ik tegelijkertijd ook gebruik van één of meerdere van de andere technieken. 
Ik ervaar steeds meer integratie van al deze invalshoeken en probeer intuïtief per mens tot de meest geschikte behandeling te komen.